Privacy

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pixel Us verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en tijdens gesprekken
– Bankrekeningnummer
– Foto’s gemaakt in opdracht van jou

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via Hilda@PixelUs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pixel Us verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Pixel Us verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pixel Us bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Administratie voor de Belastingdienst → 7 jaar
Foto’s → 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Pixel Us verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Denk aan het moeten inschakelen van een collega. Dit vertellen we je natuurlijk altijd voor af. Daarnaast om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pixel Us gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken waar persoonsidentificatie mee mogelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pixel Us neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies *, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  • Hardware falen uitgesloten.